Podejście Kosztowe

Dla metody deprecjacji występują trzy rodzaje utraty wartości środków technicznych. Utrata wartości, a dokładnie, jej zmniejszenie (ubytek) może nastąpić z jednej lub kilku poniższych przyczyn:

  1. fizykochemicznych, związane m.in. z tarciem, zużyciem, starzeniem, gdzie przyczyną są zjawiska fizyczne i chemiczne,
  2. funkcjonalnych, tzn. wewnętrznych, wynikłych z istoty działania,
  3. ekonomicznych, zewnętrznych, wynikłych z relacji z  otoczeniem,

Dla metody analizy wieku i okresu „życia” tworzy się niezbędne krzywe z zaznaczonymi ubytkami wartości.

 

Podejście według Standardu Fundacji Bomis autorstwa dr inż. Tadeusza Klimek.