Certyfikacja CE

Oferujemy pomoc w dostosowaniu maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań określonych przepisami BHP. Pomagamy również w uzyskaniu obowiązkowego znaku CE, kompleksowo przeprowadzając firmę przez wszystkie etapy procesu certyfikacji.

Na początku współpracy porównujemy maszynę z wymaganiami, sformułowanymi przez Unię Europejską dla rynków unijnych. W tym celu musimy także określić, do jakiej kategorii należy dana maszyna i które Dyrektywy Nowego Podejścia będą dla niej obowiązujące. Certyfikat CE związany jest z bezpieczeństwem użytkowania danego urządzenia, dlatego na tym etapie dokonujemy analizy zagrożeń oraz przeprowadzamy ocenę ryzyka, a także inne wymagane odpowiednimi przepisami.

Na podstawie wniosków z analiz i badań ustalamy, jakie działania należy podjąć, by uzyskać pełną zgodność maszyny z wymogami organów certyfikujących i odpowiednimi przepisami (w tym: normami zharmonizowanymi i ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności).

W kolejnym etapie koncentrujemy się bezpośrednio na przygotowaniu maszyny do uzyskania certyfikatu: wskazujemy wymagania, które musi ona spełnić, by możliwe było nadanie jej znaku CE. Listę wymagań sporządzamy na podstawie analizy odpowiednich przepisów prawa i norm. Ze względu na postanowienia unijnej Dyrektywy Nowego Podejścia, jednym z ważnych elementów oceny zgodności stało się przeprowadzenie pomiaru hałasu.

Ostatnim działaniem, podejmowanym w ramach procesu certyfikacji, jest wystawienie deklaracji WE (deklaracji zgodności) potwierdzającej, że maszyna spełnia wszystkie obowiązujące ją dyrektywy unijne. Deklaracja zgodności pozwala na oznakowanie maszyny znakiem CE.

W skład kompleksowo przeprowadzonego procesu certyfikacji wchodzą zatem:

  • określenie kategorii maszyny w świetle przepisów unijnych, porównanie jej z odpowiednimi dyrektywami oraz analiza zagrożeń i ryzyka,
  • stworzenie listy działań, które należy podjąć, by dostosować maszynę do wymagań prawnych UE i Polski,
  • analiza przepisów prawa i norm w zakresie certyfikacji,
  • ocena zgodności wraz z pomiarem hałasu,
  • wystawienie deklaracji WE (deklaracji zgodności).

Uzyskanie certyfikatu to złożony proces, ale jeśli powierzysz certyfikację naszym specjalistom, bez problemu wypełnisz wszystkie procedury i formalności.

Skontaktuj się z nami, by skorzystać z kompetentnego i fachowego doradztwa.