Wyceny maszyn

Gwarantujemy kompetentną i rzetelną wycenę wartości maszyn, urządzeń, linii technologicznych i innych megaukładów, a także środków trwałych. Dzięki partnerskiej umowie z firmą, wykonującą operaty szacunkowe, zapewniamy także kompleksową wycenę nieruchomości.

Każda wycena/opinia o wartości potwierdzona jest raportem, opartym o Nowy Standard BOMIS-u. Dzięki temu raporty sporządzane przez rzeczoznawców ANMAT zyskują akceptację wszystkich instytucji państwowych, banków i ubezpieczycieli.

Nasi Klienci dołączają przygotowane przez nas raporty do:

 • umów kupna/sprzedaży,
 • wniosków o dotacje na założenie działalności gospodarczej w PUP,
 • wniosków o zwrot podatku VAT,
 • wniosków o przyznanie kredytu, pożyczki, leasingu,
 • wniosków o wypłatę odszkodowania,
 • rozliczeń z Urzędem Skarbowym (ustalenie wysokości podatku, cła lub opłaty skarbowej),
 • dokumentacji firmowej, związanej z przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstwa, fuzją, likwidacją bądź upadłością,
 • dokumentacji przetargów.

Przygotowanie raportu z pojedynczej wyceny zajmuje nam zaledwie kilka dni roboczych. Forma dokumentu odpowiada jego przeznaczeniu.

Pełen zakres usług obejmuje:

 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów,
 • wkreślenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
 • oszacowanie trwałej utraty wartości,
 • sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie,
 • szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych,
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego,
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb:
  • odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
  • w negocjacji cenowych celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umowy najmu itd.,
 • ustalenie podstaw dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji lub zakupu,
 • określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu lub sprzedaży),
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku pierwotnego i wtórnego.

 

Wyślij zapytanie ofertowe