RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO

Na podstawie art.13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ANMAT-Mateusz Andrzejak.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów ANMAT-Mateusz Andrzejak, czyli w celu:
  • realizacji procesów handlowych;
  • realizacji produktów i usług, przygotowania ofert;
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
  • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług;
  • dochodzenia roszczeń i przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania oraz obrony przed roszczeniami
  • obsługi księgowej i /lub kadrowej, usług wsparcia IT oraz usług, które świadczą firmy kurierskie i transportowe.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę ANMAT-Mateusz Andrzejak
 2. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@wycenymaszyn.eu