Usługi

ANMAT świadczy usługi w czterech zakresach: wyceny maszyn, audyty niezgodności środków technicznych (certyfikacja CE),  oraz sporządzanie certyfikatów energetycznych budynków. Poniżej znajdziesz wyczerpujące informacje na temat naszych kwalifikacji, przyjętych standardów oraz metod pracy.

Wyceny Maszyn

Gwarantujemy kompetentną i rzetelną wycenę wartości maszyn, urządzeń, linii technologicznych i innych megaukładów, a także środków trwałych. Dzięki partnerskiej umowie z firmą, wykonującą operaty szacunkowe, zapewniamy także kompleksową wycenę nieruchomości.

Każda wycena/opinia o wartości potwierdzona jest raportem, opartym o Nowy Standard BOMIS-u. Dzięki temu raporty sporządzane przez rzeczoznawców ANMAT zyskują akceptację wszystkich instytucji państwowych, banków i ubezpieczycieli.

Więcej…

Certyfikacja CE

Oferujemy pomoc w dostosowaniu maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań określonych przepisami BHP. Pomagamy również w uzyskaniu obowiązkowego znaku CE, kompleksowo przeprowadzając firmę przez wszystkie etapy procesu certyfikacji.

Więcej…

Certyfikaty Energetyczne budynków

Opracowywane przez nas dokumenty spełniają wszystkie wymogi prawne, a ich forma, treść i procedura sporządzania odpowiadają standardom zawodowym.

Więcej…