Podejście Porównawcze

Pozostałe metody szacowania w podejściu porównawczym, tzw. metody analizy bezpośredniej sprowadzają się do:

  • budowy list rankingowych,
  • wytypowania aproksymacyjnej wartości uogólnionej,
  • wykorzystania istniejących analiz rynkowych,
  • rozmów z uczestnikami rynku,

Podejście według Standardu Fundacji Bomis autorstwa dr inż. Tadeusza Klimek.